มอบเช็คให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน (๒๖/๐๔/๖๒)