จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อดอกคำใต้สะอาด น่าอยู่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๖/๐๔/๖๒)