ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถานบันอุดมศึกษาเป็นฐานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๗/๐๕/๖๒)