การคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๙/๐๖/๖๒)