ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑/๐๖/๖๒)