เชิญประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา (๑๒/๐๗/๖๒)

  กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยสามารถลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒ ได้ที่เว็บไซด์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า www.stopdrink.com/sign