ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ และโต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๕/๐๗/๖๒)