ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๗/๖๒)