ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP ๓๑๑ HS จำนวน ๒ ตลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๕/๐๘/๖๒)