ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (๐๕/๐๘/๖๒)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อเข้าเฝ้าและรับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงขอเผยแพร่ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบนี้