ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)