ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๕/๐๙/๖๒)