ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)