ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)