ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเนินเวทีคืนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังหวัด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)