ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)