ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)