ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มนิทรรศการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)